YAG-BBAR镀膜平凸(PCX)透镜
  • 详细资料
  • 规格参数
  • 技术数据

· 经优化为532nm和1064nm波长的光线提供R<0.25%的反射值

· 经增透镀膜,可为500 - 1100nm波长范围的光线每单个表面提供<1.0%的表面反射值

· 设计用于以0°入射角入射

· 多种镀膜选择: 无镀膜, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR IIVIS-EXT

 

通用规格

涂层: YAG-BBAR (500-1100nm)       表面质量: 40-20

焦距容差 (%): ±1                 倒角: Protective bevel as needed

 


微信截图_20220521172616.jpg